REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego SocialMonkeys.pl

┬ž1

Definicje

1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki korzystania z portalu internetowego SocialMonkeys.pl
2. W niniejszym regulaminie jest mowa o:

a. Sprzedawcy ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů dzia┼éaj─ůc─ů pod firm─ů Monoly Norbert Sopata, pod adresem ┼Ťw. Maksymiliana Marii Kolbego 72, 34-730 Mszana Dolna, nr tel.4B 534 202 500zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej. legitymuj─ůcej si─Ö numerem NIP: 7372218503 oraz REGON: 383395556.
b. Sklepie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç sklep internetowy socialmonkeys.pl, dzia┼éaj─ůcy pod adresem internetowym https://socialmonkeys.pl prowadzony przez Sprzedawc─Ö, na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie.
c. Kliencie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç osob─Ö posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, kt├│ra poprzez akceptacj─Ö Regulaminu uzyska┼éa mo┼╝liwo┼Ť─ç do zakupu produkt├│w oferowanych przez Sklep. Klientem mo┼╝e by─ç ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb─Öd─ůca osob─ů prawn─ů, kt├│rej ustawa przyznaje osobowo┼Ť─ç prawn─ů, a kt├│ra korzysta z Us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Sprzedawcaa.
d. Umowie zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç ÔÇô umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um├│w na odleg┼éo┼Ť─ç (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno┼Ťci stron, z wy┼é─ůcznym wykorzystaniem jednego lub wi─Ökszej liczby ┼Ťrodk├│w porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç do chwili zawarcia umowy w┼é─ůcznie.
e. Produkcie/Us┼éudze ÔÇô dost─Öpna w Sklepie rzecz ruchoma/us┼éuga b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.
f. Cenniku ÔÇô nale┼╝y rozumie─ç jako por├│wnanie mo┼╝liwo┼Ťci i cen Pakiet├│w polubie┼ä oraz obserwator├│w.
g. Polityce Prywatno┼Ťci ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç zasady administrowania danymi.
h. Formularzu zam├│wienia - nale┼╝y przez to rozumie─ç interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia.
i. Koszyku ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç element oprogramowania Sklepu, w kt├│rym widoczne s─ů wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
j. Umowie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů zawart─ů mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů z chwil─ů akceptacji Regulaminu przez Klienta, o tre┼Ťci odpowiadaj─ůcej tre┼Ťci Regulaminu.
k. Regulaminie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç niniejszy regulamin.
j. Zam├│wienie ÔÇô o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu lub Produkt├│w ze Sprzedawc─ů.

┬ž2

Postanowienia og├│lne

1. Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Sprzedawc─Ö Produkt├│w, jak r├│wnie┼╝ okre┼Ťla zakres praw i obowi─ůzk├│w Sprzedawcy i Klienta.
2. W┼éa┼Ťcicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedaj─ůcym Produkty wskazane w Regulaminie jest Sprzedawca.
3. Z wykorzystaniem Sklepu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Sprzedawca ┼Ťwiadczy Produkty marketingu internetowego produkt├│w i us┼éug Klienta, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez:
a. Sprzedaż polubień dla zdjęć oraz video instagram
b. Sprzeda┼╝ obserwacji dla profilu instagram

4. Kontakt ze Sklepem mo┼╝liwy jest poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů: kontakt[@]socialmonkeys.pl.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz z us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Sprzedawc─Ö jest zapoznanie si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu oraz wyra┼╝enie przez Klienta zgody na warunki okre┼Ťlone w Regulaminie.
6. Sprzedawca ma prawo powierzy─ç bie┼╝─ůc─ů obs┼éug─Ö Sklepu osobie trzeciej, na co Klient niniejszym wyra┼╝a zgod─Ö poprzez zaakceptowanie tre┼Ťci Regulaminu.
7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z kt├│rego Klient chce korzysta─ç z Serwisu:
a. Pod┼é─ůczenie do Internetu
b. Przegl─ůdarka: wspieraj─ůca HTML5, CSS3 i JavaScript, z w┼é─ůczona obs┼éug─ů Cookie, jak i za pomoc─ů urz─ůdze┼ä mobilnych wyposa┼╝onych w przegl─ůdark─Ö internetow─ů.
8. Sprzedawca do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby transmisja danych za pomoc─ů Internetu w ramach korzystania ze Sklepu by┼éa bezpieczna tzn. aby przesy┼éane informacje zosta┼éy przes┼éane z zachowaniem poufno┼Ťci, ca┼éo┼Ťci i kompletno┼Ťci przesy┼éanych danych.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za problemy techniczne b─ůd┼║ ograniczenia techniczne w sprz─Öcie komputerowym, z kt├│rego korzysta Klient. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zak┼é├│cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si┼é─ů wy┼╝sz─ů, niedozwolonym dzia┼éaniem os├│b trzecich lub niekompatybilno┼Ťci─ů Sklepu internetowego z infrastruktur─ů techniczn─ů Klienta.
11. Sk┼éadanie zam├│wie┼ä przez Klienta na Produkty znajduj─ůce si─Ö w asortymencie Sklepu mo┼╝liwe jest bez rejestracji konta w Sklepie
12. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepe┼énych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunk├│w Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mog─ů narusza─ç przepis├│w aktualnie obowi─ůzuj─ůcego prawa oraz d├│br osobistych lub praw os├│b trzecich.
13. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nieprawid┼éowy, w tym niezgodny z Regulaminem, spos├│b korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikaj─ůce z tego konsekwencje.
14.Klient chc─ůc skorzysta─ç z Us┼éug musi by─ç osob─ů pe┼énoletni─ů (mie─ç uko┼äczone 18 lat) posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych lub mie─ç co najmniej 13 lat i uzyska─ç zgod─Ö od rodzica lub opiekuna prawnego.

┬ž3

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Sklepu

1. Za po┼Ťrednictwem Sklepu prowadzona jest wy┼é─ůcznie sprzeda┼╝ us┼éug marketingowych oferowanych przez podmioty trzecie.
2. Sklep ┼Ťwiadczy us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů w postaci:
a. udost─Öpnienia Formularza kontaktowego oraz Formularza zam├│wienia, za pomoc─ů kt├│rego Klient mo┼╝e zam├│wi─ç Produkty Sprzedawcy.
3. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia oznacza zawarcie Umowy oferowanych Us┼éug ze Sprzedawc─ů.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienie w realizacji Zam├│wienia lub za nie wykonanie Us┼éugi je┼╝eli wynika ono z winy Klienta.
6. Podany czas realizacji Usługi jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji, tj. 72 godziny.
7. Kampani─Ö reklamow─ů uwa┼╝a si─Ö za zako┼äczon─ů po uzyskaniu okre┼Ťlonej ilo┼Ť─ç obejrze┼ä (wy┼Ťwietle┼ä), ilo┼Ťci like, ilo┼Ťci followers├│w w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju Us┼éugi.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek nieprawid┼éowo┼Ťci w przypadku korzystania przez Klienta z Us┼éug innych podmiot├│w.
7. Administrator o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapewnia ochron─Ö danych osobowych udost─Öpnionych przez Klient├│w wymagan─ů przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione s─ů przy u┼╝yciu racjonalnych ┼Ťrodk├│w organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpiecze┼ästwa w celu zabezpieczenia ich przed dost─Öpem os├│b nieupowa┼╝nionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem zgodnie z prowadzon─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.
8. Dokonanie zakupu Us┼éugi przez Klienta jest jednoznaczne z wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator o┼Ťwiadcza, ┼╝e dane osobowe Klient├│w s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w zakresie wymaganym do prawid┼éowej realizacji Umowy Sprzeda┼╝y.
9. Ka┼╝dy Klient ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak┼╝e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi.
10. Administrator o┼Ťwiadcza, ┼╝e dane osobowe Klient├│w nie s─ů udost─Öpniane innym osobom lub podmiotom dla cel├│w marketingowych.
11. Oferowane przez Sprzedaj─ůcego polubienia oraz obserwatorzy pochodz─ů z ca┼éego ┼Ťwiata i nie musz─ů zawiera─ç si─Ö w┼Ťr├│d nich konta z Polski. Sprzedaj─ůcy dba o ┼Ťwiadczenie najwy┼╝szej jako┼Ťci kont oferowanych przez dostawc├│w ale nie daje gwarancji, ┼╝e ka┼╝de konto posiada─ç b─Ödzie zdj─Öcie profilowe, bio, zdj─Öcia oraz obserwator├│w/obserwuj─ůcych.
12. Oferowane przez Sprzedaj─ůcego polubienia oraz obserwatorzy s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie w celach marketingowych oraz w celu poprawienia wygl─ůdu konta.
13. Sprzdawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za spos├│b oraz cel wykorzystania ┼Ťwiadczonych us┼éug przez Klienta.
14. Sprzdawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zawieszenie konta instagram Klienta, usuni─Öcie b─ůdz jak─ůkolwiek szkod─Ö na skutek oferowanych us┼éug.
15. Sprzdawca nie gwarantuje interakcji zakupionych kont z kontem/zdj─Öciami Klienta.
16. Status prywatny konta Kupuj─ůcego nie mo┼╝e by─ç podstaw─ů do reklamacji oraz zwrot├│w.
17. Sprzedawaca nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zatrzymania rozpocz─Ötej us┼éugi polubie┼ä/obserwuj─ůcych.

┬ž4

Odpowiedzialno┼Ťci

1. Administrator o┼Ťwiadcza, ┼╝e dochowa wszelkich stara┼ä w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za szkody spowodowane dzia┼éaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy SocialMonkeys.pl
2. Produkty dost─Öpne w serwisie nie s─ů ograniczane terytorialnie, a dost─Öpna oferta jest tylko pogl─ůdowa i administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za obs┼éug─Ö serwera i nie reprezentuje przedstawianej us┼éugi pomagaj─ůcej zawiera─ç zlecenia z firmami trzecimi.
3. Sprzedawca nie odpowiada za spos├│b, w jaki Klienci korzystaj─ů z udost─Öpnianych przez serwis narz─Ödzi marketingowych.
4. Sprzedawca nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za komentarze pozostawiane na stronie przez Klient├│w.
5. Zabronione jsest korzystanie z serwisu do cel├│w niezgodnych z obowi─ůzuj─ůcym prawem.
6. Zabronione jest jakiekolwiek wp┼éywanie na funkcjonowanie serwisu w szczeg├│lno┼Ťci poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
7. Zabronione jest wykorzystywanie platformy SocialMonkeys.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
8. Zabronione jest wykorzystywanie tre┼Ťci teksktowych, zdj─Ö─ç, video i innych zamieszczanych na serwisie element├│w bez pisemnej zgody Administratora.
9. Sprzedawca jak i administracja serwisu nie gwarantuj─ů trwa┼éych efekt├│w prowadzonej kampanii lub promocji.

┬ž5

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. Wybra─ç Produkt b─Öd─ůcy przedmiotem Zam├│wienia, wybra─ç opcje wybranego Produktu, a nast─Öpnie klikn─ů─ç przycisk ÔÇ×WybieramÔÇŁ (lub r├│wnoznaczny).
b. Wprowadzić dane konta instagram, a w przypadku Produktu polubień wybrać dodatwowo zdjęcie, na które Produkt ma być dostarczony.
d. Klikn─ů─ç w przycisk ÔÇťPrzejd┼║ do p┼éatno┼ŤciÔÇŁ.
e. Wybra─ç jeden z dost─Öpnych sposob├│w p┼éatno┼Ťci Systemu P┼éatno┼Ťci, uzupe┼éni─ç dane i w zale┼╝no┼Ťci od sposobu p┼éatno┼Ťci, op┼éaci─ç zam├│wienie w okre┼Ťlonym terminie.
2. Potwierdzenie otrzymania Zam├│wienia jest r├│wnoznaczne z otrzymaniem wiadomo┼Ťci elektronicznej na adres Klienta zawieraj─ůcej potwierdzenie zap┼éaty w Systemie P┼éatno┼Ťci wybranej przez Sklep.
Z t─ů chwil─ů zostaje zawarta Umowa mi─Ödzy Sprzedawc─ů┬áa Klientem.
3. Zam├│wienie jest przekazywane Klientowi w terminie od 1 do 168 godzin, na co wp┼éyw maj─ů:
a. metoda p┼éatno┼Ťci (data otrzymania wp┼éaty),
b. rodzaj zam├│wienia,
c. ilo┼Ť─ç z┼éo┼╝onych zam├│wie┼ä w czasie z┼éo┼╝onego zam├│wienia przez Klienta,
d. problemy techniczne Sklepu,
e. błędnie wprowadzony link,
f. problemy po stronie os├│b trzecich (podmiotu, kt├│rego Sprzedawca jest po┼Ťrednikiem),
g. aktualizacji prowadzonych na stronach, których dotyczy wykupiona usługa,
h. dni ustawowo wolnych od pracy,
i. zgrupowania lub szkolenia kadry.
4. Sklep nie ma mo┼╝liwo┼Ťci cofni─Öcia lub usuni─Öcia pozyskanych dla klienta us┼éug, wszelkie spadki lub b┼é─Ödne naliczanie mog─ů wynika─ç z:
a. wyboru jako┼Ťci przez klienta,
b. ingerencji program├│w lub os├│b trzecich,
c. aktualizacji stron, na kt├│rych s─ů wykonywane us┼éugi.

┬ž6

Odst─ůpienie od Umowy

1. Konsument, kt├│ry zawar┼é ze Sprzedawc─ů umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, ma prawo odst─ůpi─ç od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obj─Öcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Klient, kt├│ry chce skorzysta─ç z odst─ůpienia, musi wys┼éa─ç wiadomo┼Ť─ç e-mail (kontakt[@]socialmonkeys.pl) z nast─Öpuj─ůcymi informacjami: dane kupuj─ůcego (kontaktowe oraz e-mail); stosowne o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy na odleg┼éo┼Ť─ç, dat─Ö zakupu oraz p┼éatno┼Ťci, informacje o nazwie zakupionej us┼éugi; cen─Ö us┼éugi, numer p┼éatno┼Ťci dotpay.
3. Prawo do odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje w odniesieniu do um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy
4. Konsument traci uprawnienie do odst─ůpienia od umowy dopiero w momencie wykonania przez przedsi─Öbiorc─Ö us┼éugi w ca┼éo┼Ťci. 5. W sytuacji, gdy konsument po uprzednim zg┼éoszeniu ┼╝─ůdania wykonania us┼éugi, korzysta nast─Öpnie z prawa do odst─ůpienia od umowy, tym samym ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione przez przedsi─Öbiorc─Ö do chwili odst─ůpienia od umowy.
6. Kwota zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia przez Klienta w przypadku odst─ůpienia od umowy przez wykonaniem jej w ca┼éo┼Ťci stanowi warto┼Ť─ç proporcjonaln─ů do spe┼énionego przez Sprzedawc─Ö ┼Ťwiadczenia z uwzgl─Ödnieniem koszt├│w poniesionych przez Sprzedawc─Ö.

┬ž7

Reklamacja

1. Ka┼╝dy Klient ma prawo zg┼éosi─ç reklamacj─Ö dotycz─ůc─ů us┼éug oferowanych przez Sklep.
2. Obs┼éug─ů reklamacji zajmuje si─Ö Sprzedawca.
3. Ka┼╝d─ů reklamacj─Ö nale┼╝y zg┼éosi─ç na adres email kontakt[@]socialmonkeys.pl nadaj─ůc tytu┼é mailowi ÔÇ×REKLAMACJAÔÇŁ.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamacj─Ö w ci─ůgu 14 dni od daty z┼éo┼╝enia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zg┼éoszeniu.
5. Od wyniku reklamacji Klientowi przys┼éuguje prawo do odwo┼éania, kt├│re nale┼╝y odes┼éa─ç na adres e-mail kontakt[@]socialmonkeys.pl w ci─ůgu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamacj─Ö.
6. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
7. Klient zrzeka się prawa do roszczeń wobec serwisu SocialMonkeys.pl na skutek działań prowadzonych przez Sprzedawcaów.
8. Klientowi nie przys┼éuguje prawo do reklamacji oraz zwrotu je┼╝eli dobrowolnie usuwa, zak┼é├│ca dzia┼éanie us┼éug prowadzonych przez Sprzedawc─Ö za po┼Ťrednictwem socialmonkeys.pl.
9. Klientowi nie przys┼éuguje prawo do reklamacji oraz zwrotu je┼╝eli na skutek b┼é─Ödu lub niewiedzy z┼éo┼╝y┼é niepoprawne zam├│wienie b─ůd┼║ nie zastosowa┼é si─Ö do regulaminu.
10. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wi─ů┼╝e si─Ö z cze┼Ťciowym zwrotem koszt├│w wynikaj─ůcym z koszt├│w, kt├│re ponosi przedawca w procesie realizacji zam├│wienia.
11. Kraj pochodzenia oferowanych przez Sprzedawc─Ö us┼éug nie mo┼╝e by─ç podstaw─ů dla reklamacji.
12. Reklamacje dot. kart s─ů obs┼éugiwane przez po┼Ťrednika DotPay.
13. Reklamacje dot. przelew├│w s─ů obs┼éugiwane przez po┼Ťrednika DotPay.

┬ž8

Polityka prywatno┼Ťci

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Kontakt: e-mail: kontakt[@]socialmonkeys.pl.
2. Sprzedawca przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe Klienta:
a. dane przekazane Sprzedawcy przez Klienta za po┼Ťrednictwem Formularza kontaktowego lub Formularza zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci imi─Ö, nazwisko, adres e-mail,
b. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Klienta ze Sklepu, w tym zapisywane w plikach cookies.
3. Dane osobowe Klienta s─ů chronione zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe Klienta b─Öd─ů przetwarzane przez Administratora w celu:
a. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, w tym rozpatrzenie reklamacji Produktu,
b. wykonania Umawy (realizacji Zam├│wienia),
c. marketingu produkt├│w Sprzedawcy.
5. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych jest:
a. w przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 4 lit. a ÔÇô realizacja prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora w postaci komunikacji z Klientem,
b. w przypadku, o kt├│rym mowa ust. 4 lit. b ÔÇô niezb─Ödno┼Ť─ç do realizacji umowy, ┼Ťwiadczenia us┼éugi,
c. w przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 4 lit. c ÔÇô realizacja prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora w postaci marketingu produkt├│w,
d. w przypadku podania innych danych, ni┼╝ dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne ÔÇô zgoda Klienta.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemo┼╝liwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, realizacj─Ö Zam├│wienia lub ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
7. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, dla ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů lub realizacji Zam├│wienia albo, gdy podstaw─ů przetwarzania jest zgoda, do czasu cofni─Öcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mog─ů by─ç przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze┼ä.
8. Dane osobowe Klienta mog─ů by─ç powierzane do przetwarzania podmiotom, kt├│re umo┼╝liwiaj─ů ┼Ťwiadczenie us┼éug i realizacj─Ö Zam├│wie┼ä przez Sprzedawc─Ö. Takimi odbiorcami danych osobowych s─ů m.in.: firma ┼Ťwiadcz─ůca us┼éugi hostingowe, firma ┼Ťwiadcz─ůca us┼éugi utrzymaniowe i rozwojowe Sklepu, firma ┼Ťwiadcz─ůca us┼éugi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe.
9. Klient ma prawo do ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak┼╝e prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie.
10. Dane osobowe Klienta nie s─ů domy┼Ťlnie przesy┼éane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie s─ů przekazywane organizacjom mi─Ödzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w pa┼ästwach trzecich, Sprzedawca b─Ödzie korzysta┼é ze standardowych klauzul umownych przyj─Ötych przez Komisj─Ö Europejsk─ů w ramach kt├│rych ustalono podstawowe gwarancje bezpiecze┼ästwa danych U┼╝ytkownika.

┬ž9

Pliki Cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog─ů by─ç odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy lub innych podmiot├│w.
2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta, a nast─Öpnie uzyskuje dost─Öp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawid┼éowego dzia┼éania Serwisu, a w szczeg├│lno┼Ťci utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznaniu Klienta przy kolejnej sesji.
3. Sprzedawca informuje Klient├│w, ┼╝e istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç takiej konfiguracji przegl─ůdarki internetowej, kt├│ra uniemo┼╝liwia przechowywanie plik├│w cookies na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta.
4. Sprzedawca wskazuje, ┼╝e pliki cookies mog─ů by─ç przez Klienta usuni─Öte po ich zapisaniu przez Sprzedawc─Ö, poprzez: odpowiednie funkcje przegl─ůdarki internetowej, programy s┼éu┼╝─ůce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz─Ödzi dost─Öpnych w ramach systemu operacyjnego, z kt├│rego korzysta Klient.
5. Pod poni┼╝szymi linkami zamieszczone s─ů informacje o sposobach usuni─Öcia cookies w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych: a. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek b. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html c. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete- manage-cookies#ie=ie-11 d. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
6. Sprzedawca informuje tak┼╝e Klioent├│w, ┼╝e zmiana konfiguracji przegl─ůdarki internetowej, kt├│ra uniemo┼╝liwia lub ogranicza przechowywanie plik├│w cookies na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta mo┼╝e spowodowa─ç ograniczenia funkcjonalno┼Ťci Us┼éug. Do podobnych skutk├│w mo┼╝e prowadzi─ç wykasowanie plik├│w cookies w trakcie ┼Ťwiadczenia Us┼éugi. Mo┼╝e to powodowa─ç brak mo┼╝liwo┼Ťci zalogowania si─Ö do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

┬ž10

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca o┼Ťwiadcza, i┼╝ do┼éo┼╝y szczeg├│lnej staranno┼Ťci, aby zapewni─ç Klientom wysoki poziom bezpiecze┼ästwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia maj─ůce wp┼éyw na bezpiecze┼ästwo przekazu informacji, w tym r├│wnie┼╝ dotycz─ůce podejrzenia udost─Öpniania plik├│w zawieraj─ůcych wirusy i innych plik├│w o podobnym charakterze, nale┼╝y zg┼éasza─ç do Sprzedawcy na adres kontakt[@]socialmonkeys.pl.
2. Sprzedawca informuje, a Klient wyra┼╝a zgod─Ö, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomo┼Ťci od Sprzedawcy zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug by┼éy przesy┼éane drog─ů elektroniczn─ů na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawie┼ä Konta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeniesienia cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci praw i obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z Regulaminu na osob─Ö trzeci─ů lub zawarcia odno┼Ťnie nich um├│w podwykonawstwa, na co Klient wyrazi┼é zgod─Ö poprzez zwi─ůzanie si─Ö Regulaminem. Klient nie mo┼╝e bez pisemnej zgody Sprzedawcy cedowa─ç lub zrzeka─ç si─Ö praw i obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z Regulaminu.
4. Klienci Serwisu mog─ů uzyska─ç nieodp┼éatnie dost─Öp do Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie g┼é├│wnej Serwisu lub przez kontakt na adres kontakt[@]socialmonkeys.pl
5. Sprzedawca zastrzega, ┼╝e Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Sprzedawcy, logotypy Sprzedawcy, rozwi─ůzania nawigacyjne, wyb├│r i uk┼éad prezentowanych w ramach Serwisu tre┼Ťci stanowi─ů przedmiot praw wy┼é─ůcznych Sprzedawcy.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si─Ö przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7. Sprzedawca ma prawo w ka┼╝dym czasie zmieni─ç Regulamin. Klient jest zwi─ůzany now─ů tre┼Ťci─ů Regulaminu w przypadku wyra┼╝enia zgody na jego tre┼Ť─ç. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na now─ů tre┼Ť─ç Regulaminu, Umowa ulega rozwi─ůzaniu z dniem ostatniego w pe┼éni op┼éaconego Okresu Abonamentowego.